Upplev vår turism

Vi har vandringsleder, caféer, shopping, små butiker, hotell, vandrarhem, golfbanor, matställen, restauranger naturreservat, loppis, cykelleder, museér, konsthallar, konstgalleri, konstnärer mm.

Klicka in på sidorna här nedan för att ta del av vårt utbud av besöksmål.

EN SMAK AV SJÖRIKET.


Runt Smålands Sjörike finns många upplevelser.


Besök våra lokala producenter inom mat och passa på att uppleva naturen som omger sjöriket.


Här kan du vandra, cykla, fiska, paddla, shoppa och mycket mer.

Visit Hylte


Välkommen till oss i Hyltebygden

Vi har småskalig shopping, konst och hantverk, kulinariska upplevelser och många trivsamma boende.  

.

Klicka in och ta del av vårt utbud av upplevelser.

 


Fiskekortspriser och regler Jällunden


Årskort: 310kr

Veckokort: 160kr

Dygnskort: 60kr


Spö- och metfiske: Max 2 spön /person. 

45 cm minimimått på gös.Ålrev

(max 100krok)

Dygnskort Ålrev: 120krBarn under 15 år som fiskar med föräldrar (som innerhar fiskekort) fiskar gratis. Barn under 15 år som fiskar ensamma skall ha fiskekort.


Ett fiskekort är personligt och gäller endast för den person det är utfärdat till.


Allt annat fiske är otillåtet. Jällundens fisketillsynsmän gör regelbundet kontroller av fiskekortsinnehav och otillåtet fiske kommer anmälas.


Fiskekort kan köpas på

Jälluntofta Camping

Fiska i Hylte Kommun

 

Fiskevårdsområdet omfattar den 870 hektar stora sjön Jällunden.


Fiskarter: gädda, abborre och ål finns naturligt i sjön, medan gös har planterats in.


Köp fiskekort på Jälluntofta camping

Telefonnummer: +46(0)371-720 10


I våra olika sjöar behövs fiskekort.

Gå in och läs var du kan köpa detta till respektive sjö.

 


Store Mosse - klicka in


Nationalparksfakta 


Stormyren är den mest ursprungliga naturtypen som finns i södra Sverige.

Torvlagret i själva högmossen har vuxit under minst 8 000 år och består till största delen av växtdelar från vitmossa.

Skogsbevuxna sanddyner, så kallade rocknar, bildar ett system av öar och åsar i den öppna myren.


Geografiskt läge

Store Mosse nationalpark ligger i Småland och är Sveriges största till stora delar orörda högmosseområde söder om Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken, Brokullen och Långö Mosse vilket innebär att det skyddade området är nära 8 000 hektar.


Väg 151 mellan Värnamo och Gnosjö i Jönköpings län, skär rakt igenom nationalparken.

Största delen av Store Mosse är högmosse, men här finns också skog, främst tallmoskog och sumpskog samt kärr. Vissa delar har även inslag av grov granskog.Slättö sand i Värnamo - klicka in


Detta är ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet.

En annorlunda natur i ett landskap som annars präglas av mossar, odlingslandskap och skog.


Det ligger en öken djupt inne i Smålandsskogarna!


Kika in och ta del av denna spännande plats.